Aliance

pro telemedicínu a digitalizaci
zdravotnictví a sociálních služeb

Nezávislá platforma podporující digitalizaci
napříč českým zdravotnictvím.

Poslání a cíle

Naším cílem je sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb.

Poskytovatele nových technologií, inovativních řešení a IT společností
Zástupce průmyslu v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
Poskytovatele zdravotních a sociálních služeb
Individuální osoby, experty.

Předmět zájmu aliance

  • Aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v ČR.
  • Poskytovat informace a poradenství k využívání národních a evropských zdrojů.
  • Být aktivním partnerem MZ ČR, MPSV ČR, zdravotním pojišťovnám a krajům v oblasti rozvoje digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb.
  • Podporovat realizaci národních a mezinárodních projektů v oblasti digitalizace, aktivní zapojení do konzorcií těchto projektů, možnost zapojení partnerů Aliance
zobrazit vše

Představitelé ATDZ a odborné orgány

Správní rada
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
Předseda
Dozorčí rada
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Předseda
Dozorčí rada
Bc. Vít Jásek
Dozorčí rada
Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA
Mezinárodní agenda
Ing. Karel Vostrý
Mezinárodní agenda
doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
Správní rada
Ing. Jiří Batěk
Správní rada
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Správní rada
Ing. Tomáš Groh
Správní rada
Ing. Zdeněk Kabátek
Správní rada
MUDr. Marie Marsová, MBA
Správní rada
MUDr. Martin Kuncek
Správní rada
MUDr. Pavel Sedláček
Správní rada
Petr Hladík
Správní rada
Tomáš Kolář, MBA
Správní rada
Ing. Mgr. Jiří Pecina, MBA, MHA
1. Místopředseda
Tým ATDZ
Jaroslav Růžička
Tým ATDZ
Mgr. Jaroslava Glaserová, MBA
Tým ATDZ
Michaela Urbanová
ředitel
Karel Novotný, Ph.D., MBA

Aktivity ATDZ

  • Zřízení Odborné Rady pro Digitalizaci zdravotnictví a zahájení její činnosti.
  • Zřízení Výboru pro telemedicínu zahájení a jeho činnosti.
  • Zřízení Výboru pro digitalizaci dat zahájení a jeho činnosti
  • Zřízení Odborné Rady pro Digitalizaci sociálních služeb a zahájení její činnost.
  • Zřízení Výboru pro tísňovou péči a zahájení jeho činnosti.
  • Zřízení Výboru pro technologie v dlouhodobé péči a zahájení jeho činnosti.
zobrazit vše

Partneři