konference

plánované konference

Dialog 2023
Termín akce
24.04.2023 11:10 - 25.04.2023 11:10
Digitalizace českého zdravotnictví
Termín akce
01.06.2023 13:00 - 02.06.2023 11:30
Zdravotnictví 2024
Termín akce
21.09.2023 12:30 - 22.09.2023 13:30

realizované konference

Konference Zdravotnictví 2023 - 22. - 23. 9. 2022, Hotel Grandior Praha
Konference Zdravotnictví 2023 se konala pod záštitou předsedy vlády Petra Fialy, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví a za osobní účasti ministra zdravotnictví. Na konferenci bylo diskutováno o situaci českého zdravotnictví, transformaci systému, managementu zdravotnických zařízení, lékárenství a lékové politice, kvalitě a dlouhodobé péči. Cílem dvoudenní konference bylo reflektování problémů a témat týkajících se budoucnosti českého zdravotnictví. Konference nabídla během odborného programu rozsáhlé spektrum informací z oblasti zdravotnictví v digitálním světě. Přinesla aktuální témata a okruhy problémů, se kterými se v praxi setkává management zdravotnických zařízení.
Konference Digitalizace laboratoří 2023 - 1. 12. - 2. 12.2022, Grandium Hotel Praha
Konference Digitalizace laboratoří 2023 spontánně reagovala na potřebu otevřít diskusi mezi odborníky z prostředí managementu zdravotnických zařízení, IT specialisty, kliniky a manažery laboratoří. Účastníci konference se shodli na tom, že laboratorní medicína hraje klíčovou roli v preventivních programech a významně může ovlivnit jejich efektivitu. Problémem je nedostatek vzdělaného personálu pro oblast digitální klinické laboratorní medicíny. Vize je třeba transformovat do běžné klinické praxe. V dlouhodobém horizontu digitalizace vede k úsporám finančních prostředků, ale v krátkodobém horizontu znamená masivní investice do vysoce odborných IT týmů a do technologií.