Představitelé
ATDZ a odborné orgány

Odborný tým aliance je reprezentován ředitelem aliance a správní radou. Dále alianci tvoří Odborné rady, konkrétně Odborná Rada pro Digitalizaci zdravotnictví a Odborná Rada pro Digitalizaci sociálních služeb, a jejich komise.

PŘEDSTAVITELÉ ATDZ

Ředitel
Karel Novotný, MBA

Správní rada
Předseda
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident UZS ČR, APSS ČR, EAN
Správní rada
1. Místopředseda
Jiří Pecina, MBA
zakladatel společnosti MEDDI hub
Správní rada
Petr Hladík
předseda správní rady CRA UZS ČR
Správní rada
MUDr. Marie Marsová, MBA
1. místopředsedkyně představenstva AGEL, a.s.
Správní rada
Ing. Tomáš Groh
jednatel společnosti HARTMANN-RICO Česká a Slovenská republika
Správní rada
MUDr. Martin Kuncek
jednatel společnosti B. Braun Avitum odpovědný za lékařské vedení a rozvoj dialyzačních středisek, ředitel obchodní divize B. Braun Avitum
Správní rada
Ing. Jiří Batěk
ředitel divize technologických služeb IBM
Správní rada
Tomáš Kolář, MBA
jednatel společnosti LINET Group

Zástupce odborné rady lékařů
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Zástupce odborné rady lékařů
Předseda
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Dozorčí rada
Předseda
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
senátor PČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví
Dozorčí rada
Bc. Vít Jásek
výkonný ředitel UZS ČR
Dozorčí rada
Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA
partner společnosti MEDDI hub

Mezinárodní agenda
Ing. Karel Vostrý
Ředitel CRA UZS ČR,výkonný ředitel EAN
Mezinárodní agenda
doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
zástupce ředitele pro zdravotní služby, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Tým ATDZ
Michaela Urbanová
tajemnice ATDZ
Tým ATDZ
Mgr. Jaroslava Glaserová, MBA
business manager ATDZ

Odborné orgány

Lékařský výbor pro digitalizaci zdravotnictví
Předseda
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc
Lékařský výbor pro digitalizaci zdravotnictví
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Lékařský výbor pro digitalizaci zdravotnictví
doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
zástupce ředitele pro zdravotní služby, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Výbor pro technologie v dlouhodobé péči
MUDr. Boris Šťastný
předseda správní rady - ALZHEIMER HOME z.ú.
Výbor pro tísňovou péči
Předseda
Ing. Radovan Hauk
partner ve společnosti MOORE Czech Republic s.r.o.