Představitelé
ATDZ a odborné orgány

Odborný tým aliance je reprezentován ředitelem aliance a správní radou. Dále alianci tvoří Odborné rady, konkrétně Odborná Rada pro Digitalizaci zdravotnictví a Odborná Rada pro Digitalizaci sociálních služeb, a jejich komise.

PŘEDSTAVITELÉ ATDZ

Ředitel
Karel Novotný, Ph.D., MBA

Správní rada
Předseda
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
prezident UZS ČR, APSS ČR, EAN
Správní rada
1. Místopředseda
Ing. Mgr. Jiří Pecina, MBA, MHA
zakladatel společnosti MEDDI hub
Správní rada
Petr Hladík
předseda správní rady CRA UZS ČR
Správní rada
MUDr. Marie Marsová, MBA
1. místopředsedkyně představenstva AGEL, a.s.
Správní rada
Ing. Tomáš Groh
jednatel společnosti HARTMANN-RICO Česká a Slovenská republika
Správní rada
MUDr. Martin Kuncek
jednatel společnosti B. Braun Avitum odpovědný za lékařské vedení a rozvoj dialyzačních středisek, ředitel obchodní divize B. Braun Avitum
Správní rada
Ing. Jiří Batěk
generální ředitel Kyndryl Czech Republic
Správní rada
Tomáš Kolář, MBA
jednatel společnosti LINET Group
Správní rada
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny
Správní rada
MUDr. Pavel Sedláček
ředitel farmaceutické společnosti Pfizer ČR
Správní rada
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Dozorčí rada
Předseda
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
senátor PČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví
Dozorčí rada
Bc. Vít Jásek
výkonný ředitel UZS ČR
Dozorčí rada
Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA
partner společnosti MEDDI hub

Mezinárodní agenda
Ing. Karel Vostrý
ředitel CRA UZS ČR,výkonný ředitel EAN
Mezinárodní agenda
doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
zástupce ředitele pro zdravotní služby, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Tým ATDZ
Michaela Urbanová
tajemnice ATDZ
Tým ATDZ
Jaroslav Růžička
business manager ATDZ
Tým ATDZ
Mgr. Jaroslava Glaserová, MBA
zahraniční agenda ATDZ

Odborné orgány

Lékařský výbor pro digitalizaci zdravotnictví
Předseda
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc
Výbor pro technologie v dlouhodobé péči
Předseda
Ing. Daniela Lusková, MPA
ředitelka Domova U Biřičky
Výbor pro tísňovou péči
Předseda
Ing. Radovan Hauk
partner ve společnosti MOORE Czech Republic s.r.o.
Výbor pro telemedicínu
Předseda
PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M.
výkonný ředitel EUC Klinik
Výbor pro digitální data
Předseda
Ing. Jiří Batěk
generální ředitel Kyndryl Czech Republic
Výbor pro pacientské organizace
Předseda
Mgr. Lenka Kaška LL.M.
Corporate Affairs Director Pfizer CZ