novinky

Nejnovější

Studie – Připravenost ČR na digitalizaci zdravotnictví
Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb sdružuje klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny, digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb. Partnery aliance jsou přední představitelé...
Digitalizace zdravotních a sociálních služeb v České republice
Digitalizace se prosazuje napříč všemi segmenty, zdravotnictví a sociální služby nevyjímaje. Ve zdravotnictví rozvíjí svůj potenciál telemedicína, v sociálních službách se ukazují možnosti digitální komunikace...
B. Braun je členem nově vzniklé Aliance pro telemedicínu a digitalizaci
Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v České republice. „Naší hlavní ambicí z pohledu poskytovatele zdravotní péče je rozvoj konceptu Digitální pacient...