novinky

Nejnovější

eHealth jako budoucnost českého zdravotnictví
České zdravotnictví je třeba co nejrychleji plně digitalizovat. Přinese to prospěch pacientům, zdravotníkům i státu. První plány na celkovou strategii již existují. Diskutovali o nich špičky českého zdravotnictví u kulatého stolu...
Digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb 2023
Sborník přednášek z proběhlé konference
ATDZ je partnerem Analýzy potenciálu digitalizace a zefektivnění procesů v sociálních službách v ČR
Digitalizace sociálních služeb neoddělitelně souvisí s celosvětovým trendem rozvoje eGovermentu a digitalizací veřejné správy. Digitalizace však nepomůže v případě systémových problémů...
Studie KPMG: ČR v digitalizaci zdravotnictví zaostává, není připravena
Nedostatečná legislativní úprava, nekoncepční řízení ze strany státu. Digitalizace v České republice probíhá spíše živelně – dílčí projekty jsou realizovány převážně izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci...
Studie – Připravenost ČR na digitalizaci zdravotnictví
Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb sdružuje klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny, digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb. Partnery aliance jsou přední představitelé...
Telemedicína není jen lékař na telefonu, aneb nastupuje nová éra zdravotnictví?
Telemedicína je slovo budoucnosti, které se bude mezi zdravotníky, poskytovateli sociální péče a stejně tak i mezi pacienty skloňovat stále častěji. Nejedná se však jen o telefonickou konzultaci...
Digitalizace českého zdravotnictví pod drobnohledem
Konference INMED se v letošním roce přesunula do Prahy a s novým organizátorem se více otevřela všem IT subjektům působícím ve zdravotnictví a všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče, kteří se chtějí věnovat digitalizaci...
Digitalizace zdravotních a sociálních služeb v České republice
Digitalizace se prosazuje napříč všemi segmenty, zdravotnictví a sociální služby nevyjímaje. Ve zdravotnictví rozvíjí svůj potenciál telemedicína, v sociálních službách se ukazují možnosti digitální komunikace...
B. Braun je členem nově vzniklé Aliance pro telemedicínu a digitalizaci
Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v České republice. „Naší hlavní ambicí z pohledu poskytovatele zdravotní péče je rozvoj konceptu Digitální pacient...