poslání a cíle

Naším cílem je sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb.

Poskytovatele nových technologií, inovativních řešení a IT společností
Zástupce průmyslu v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
Poskytovatele zdravotních a sociálních služeb
Individuální osoby, experty.

Předmět zájmu aliance

01
Telemedicína
Definice, standardizace, právní prostor pro poskytování, ochrana dat, úhrady, komplementární versus substituční, potenciální rozvoj, koncept "digitální pacient"
02
Sdílená data
Rozvoj stávajících systémů (eNeschopenka, eRecept, sdílená zdravotnická data, datové huby, ochrana dat.)
03
Cyber security
Systémy poskytovatelů zdravotní a dlouhodobé péče, definice investičních programů, sdílení best practise.
04
Nové technologie ve zdravotnictví a dlouhodobé péči
Odborná diskuze, sdílení a podpora nových technologií v segmentech zdravotnictví a sociálních služeb
05
Robotizace péče
Mezinárodní projekty - robotizace péče, sdílení informací se skandinávskými zeměmi, Japonskem, Austrálií, apod.
06
Asistenční a asistivní technologie
Rozvoj tísňové péče, rozvoj asistenčních a asistivních technologií v segmentech dlouhodobé péče, pobytových a semipobytových sociálních služeb, apod., nastavování podmínek a parametrů dotačních programů (plán obnovy).
07
Digitalizace adiktologických služeb
Rozvoj konceptu adiktologických služeb primární a sekundární prevence, podpora a rozšíření zaměstnavatelských preventivních programů.
08
Digitalizace poradenských služeb (terapeutické aktivity, rodinné, manželské, partnerské poradenství)
Rozvoj konceptu systému včasné intervence, poradenství, digitalizace poradenských terapeutických a sociálních služeb.
09
Mezinárodní spolupráce
Digital Helath Europe, Smart Care, eCare.
10
Digitální vzdělávání ve zdravotnictví a v sociálních službách
Podpora, sdílení, diseminace digitálního vzdělávání ve zdravotnictví a sociálních služeb, nastavování podmínek a parametrů dotačních programů (plán obnovy).

CÍLE ALIANCE

Podporovat odbornou diskuzi (konference, kulaté stoly, newslettery, eventy, apod.).
Poskytovat informace a poradenství k využíváním národních a evropských zdrojů.
Stimulovat a zapojovat se do národních a evropských projektů.
Přinášet inovativní řešení, příklady dobré praxe, znalosti, informace z jiných zemí aktivním propojením na evropské a světové struktury v oblasti digitalizace.
Podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v ČR.