aktivity ATDZ

Zřízení Odborné Rady pro Digitalizaci zdravotnictví zahájení její činnosti. Zřízení Výboru pro telemedicínu zahájení jeho činnosti. Zřízení Výboru pro digitalizaci dat zahájení jeho činnosti.

  • Založení ATDZ 3.8.2021
  • Zřízení Výboru pro digitalizaci a telemedicínu a zahájení jeho činnosti.
  • Zřízení Lékařského výboru pro digitalizaci zdravotnictví a zahájení jeho činnosti.
  • Zřízení Výboru pro tísňovou péči a zahájení jeho činnosti.
  • Jednání Správní rady ATDZ s ministrem zdravotnictví ČR – představení ATDZ.
  • Aktivní účast a představení ATDZ na konferenci Zdravotnictví 2022 (16.- 17. 9. 2021).
  • Aktivní účast a představeni ATDZ na 12. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR (7. - 8. 12. 2021).
  • Prezentace v odborných časopisech (Zdravotnictví a medicína, Sociální služby, Vakcinologie, Ortopedie, Listy Sociální práce).
  • Uzavření Memoranda o spolupráci s Ministerstvem Zdravotnictví ČR.
  • Zapojení do pracovních skupin MZ ČR.