aktivity ATDZ 2023

Odborné konference 2023

 • Odborný pracovní seminář v PSP ČR pod záštitou poslance Toma Philippa (Q1/2023).
 • Odborný partner konference Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2023 (16. – 17. 2. 2023).
 • Spolupořadatel konference Digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb 2023, společně se senátem PČR (2. 5. 2023).
 • Odborný partner konference Dialog (23. – 25. 4. 2023).
 • Odborný partner konference – Digitalizace českého zdravotnictví 2023 – INMED (1. – 2. 6. 2023).
 • Odborný partner konference Digitalizace laboratoří (Q4/2023).
 • Pořádaní kulatých stolů s odbornou veřejností (zdravotní pojišťovny, Parlament ČR).
 • Společné setkání všech členů ATDZ spojené s networkingem (Q4/2023).

Aktivní činnost ATDZ

 • Prosazování studie KPMG o připravenosti ČR na digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb na úrovní orgánů státní správy.
 • Aktivní činnost Výborů a odborných Rad.
 • Zřízení Výboru pro technologie v dlouhodobé péči a zahájení jeho činnosti.
 • Zřízení Výboru pro pacientské organizace a zahájení jeho činnosti. (Q1/2023)
 • Aktivní jednání se SÚKL o vstupu do ATDZ, případně o uzavření memoranda.
 • Aktivní jednání s Asociací krajů ČR o vstupu do ATDZ, případně o uzavření memoranda.
 • Jednání s pacientskými organizacemi (NAPO) o vstupu do Aliance.
 • Pravidelná jednání a setkávaní představitelů ATDZ s ministrem zdravotnictví ČR a s pracovní skupinou pro telemedicínu ministerstva zdravotnictví v rámci uzavřeného memoranda – 4x ročně.
 • Odborný newsletter Aliance – 6x ročně.
 • Pravidelný servis z oblasti dotačních výzev Grantex – možnosti využití, včetně následné realizace – 6x ročně.
 • Pravidelný servis inteligentního monitoringu médií od společnosti Toxin – 1x týdně.
 • Aktivní účast zástupců zdravotních pojišťoven na jednáních jednotlivých výborů ATDZ.
 • Publicita činností Aliance v měsíčníku Zdravotnictví a medicína – 6x ročně.
 • Iniciace ATDZ v evropské asociaci zdravotnických a sociálních zaměstnavatelů Hospeem (European Hospital and Healthcare Employers’ Association).
 • Vizibilita partnerství na webových stránkách ATDZ (www.atdz.cz).
 • Prezentace v newsletteru ATDZ – 6x ročně.
 • Aktivní účast členů ATDZ v odborné telemedicínské pracovní skupině na půdě Ministerstva zdravotnictví.
 • Publicita tématu telemedicína a digitalizace ve vybraných mediích.
 • Spolupráce s APSS na studii – Analýza potenciálu digitalizace a zefektivnění procesů v sociálních službách (zpracoval Ernst & Young, s.r.o).
 • Zprostředkování neformálních setkání mezi jednotlivými členy ATDZ.
 • Oslovení masmédií s nabídkou odborníků z prostředí digitalizace a telemedicíny (prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH)

Diseminační plán studie KPMG

 • Diseminace studie KMPG v měsíčníku Zdravotnictví a medicína.
 • Prosazování studie KMPG ve veřejnoprávních i soukromých médiích.
 • Navazující kritický rozbor studie na veškerých konferencích, kterých je ATDZ pořadatelem nebo odborným partnerem.