aktivity ATDZ 2024

Odborné konference a jiné odborné aktivity

 • Pořadatel obchodní mise Arab Health 2024 (30.1. – 3.2. 2024).
 • Odborný partner konference Digitalizace a technologie v sociálních službách (29. 2. 2024).
 • Odborný partner konference Dialog 2024 (21. 4. – 23. 4. 2024).
 • Spolupořadatel konference Digitalizace zdravotnictví 2024, společně se senátem PČR (14. 5. 2024)
 • Odborný partner konference Digitalizace českého zdravotnictví 2024 (6. – 7. 6. 2024).
 • Odborný partner konference Zdravotnictví 2025 – Hotel Grandior Praha (19. – 20. 9. 2024).
 • Odborný partner konference Digitalizace laboratoří 2025 – (28. – 29. 11. 2024).
 • Pořádaní kulatých stolů s odbornou veřejností (zdravotní pojišťovny, Parlament ČR).

Aktivní činnost ATDZ

 • Prosazování studie KPMG o připravenosti ČR na digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb na úrovní orgánů státní správy.
 • Aktivní́ činnost Výborů a odborných Rad.
 • Zřízení Výboru pro lékárenství.
 • Zřízení Výboru pro etické otázky.
 • Aktivní jednání s opozičními poslanci Výboru pro zdravotnictví.
 • Pravidelná́ jednání a setkávaní́ představitelů ATDZ s ministrem zdravotnictví́ ČR a s pracovní́ skupinou pro telemedicínu ministerstva zdravotnictví́ v rámci uzavřeného memoranda – 4x ročně.
 • Odborný newsletter Aliance – 6x ročně.
 • Pravidelný servis z oblasti dotačních výzev Grantex – možnosti využití, včetně následné realizace – 6x ročně.
 • Pravidelný servis inteligentního monitoringu médií od společnosti Toxin – 1x týdně.
 • Aktivní účast zástupců zdravotních pojišťoven na jednáních jednotlivých výborů ATDZ.
 • Publicita činností Aliance v měsíčníku Zdravotnictví a medicína – 6x ročně.
 • Iniciace ATDZ v evropské́ asociaci zdravotnických a sociálních zaměstnavatelů Hospeem (European Hospital and Healthcare Employers Association).
 • Vizibilita partnerství na webových stránkách ATDZ (www.atdz.cz).
 • Prezentace v newsletteru ATDZ – 6x ročně.
 • Aktivní zapojení do edukace lékařů v oblasti digitalizace (E-learning).
 • Aktivní účast členů ATDZ v odborné telemedicínské pracovní skupině na půdě Ministerstva zdravotnictví.
 • Pravidelné setkávání s předsedou vlády za účasti ministra zdravotnictví – akcentace základních postojů ATDZ k procesu digitalizace.
 • Pravidelné odborné semináře, webináře a workshopy ze všech oblastní telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb.
 • Aktivní prezentace zástupců ATDZ na všech akcích zaměřujících se na digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.
 • Příprava katalogu technologii na webu ATDZ.
 • Otevření tématu kyberbezpečnosti ve zdravotnictví.
 • Publicita tématu telemedicína a digitalizace ve vybraných mediích.
 • Zprostředkování neformálních setkání mezi jednotlivými členy ATDZ.
 • Oslovení masmédií s nabídkou odborníků z prostředí digitalizace a telemedicíny (prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH).