aktivity ATDZ 2022

Odborné konference a jiné odborné aktivity

 • Zadání studie připravenosti ČR na digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (leden 2022).
 • Představení výsledků studie a tisková konference (Q2/Q3 2022).
 • Pořádání kulatých stolů s odbornou veřejností (zdravotní pojišťovny, Parlament ČR).
 • Pořádání pracovní cesty Inovace ve zdravotnictví Izrael 2022 (1.5.-5.5. 2022).

ATDZ je odborný partner konferencí

 • Digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb - Senát PČR (19. 4. 2022).
 • Inovace a kvalita ve zdravotnictví - Hotel Aguapalace Praha (12. -13. 5. 2022).
 • Zdravotnictví 2023 – Hotel Grandior Praha (22. – 23. 9. 2022).
 • INMED – Digitalizace českého zdravotnictví – Hotel Grandior Praha (23.-24.6.2022) vstupenky a program ke stažení

Činnosti výborů a pracovních skupin ATDZ

 • Aktivní činnost Výborů a odborných Rad.
 • Zřízení Výboru pro technologie v dlouhodobé péči a zahájení jeho činnosti.
 • Zřízení Výboru pro robotizaci dlouhodobé péče.
 • Pravidelná jednání a setkávání představitelů ATDZ s ministrem zdravotnictví ČR a s Pracovní skupinou pro telemedicínu Ministerstva zdravotnictví.
 • Uzavření Memoranda o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
 • Uzavření Memoranda o spolupráci s Asociací krajů ČR.
 • Iniciace ATDZ v evropské asociaci zdravotnických a sociálních zaměstnavatelů – Hospeem (The European Hospital and Healthcare Employers’ Association).
 • Projektové a dotační poradenství členům ATDZ.
 • Prezentace v odborných časopisech (Zdravotnictví a medicína, Sociální služby).
 • Prezentace na webových stránkách ATDZ (www.atdz.cz).
 • Prezentace v newsletteru ATDZ.
 • Mediální kampaň – telemedicína pro širokou veřejnost.